Ministerul Lucrărilor Publice a anunțat astăzi, 19 martie 2020, că a fost aprobat, de către Comisia Europeană, proiectul pentru Spitalul Regional de la Iaşi, iar celelalte două proiecte pentru spitalele regionale din Cluj și Craiova vor fi trimise spre aprobare în lunile martie – aprilie.

”MLPDA, prin POR 2014 – 2020, sprijină sistemul medical românesc. În acest context, precizăm că proiectul major pentru Spitalul Regional de la Iaşi a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 17 martie 2020. Celelalte două proiecte (pentru spitalele regionale din Cluj şi Craiova) vor fi transmise spre aprobare Comisiei Europene în cursul lunilor martie – aprilie 2020”, a anunţat, miercuri seară, Ministerul Lucrărilor Publice într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, contractul de finanţare pentru Spitalul Regional Iaşi a fost semnat, pe 31 decembrie 2019, de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan, şi ministrul sănătăţii, Victor Costache.
Ulterior, pe 5 februarie 2020, Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a transmis proiectul Comisiei Europene în vederea aprobării acestui proiect major, ţinând cont de faptul că investiţia depăşeşte 50 milioane euro (47 milioane reprezintă contribuţia FEDR, iar diferenţa este asigurată de la bugetul Ministerului Sănătăţii).
Mai multe detalii: https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-a-aprobat…/…

Ministrul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 25 februarie – 25 mai 2020.
Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.
Apelul finanțează un pachet de măsuri integrate pentru sprijinirea, în primă fază, a aproximativ 3.000 copii ai căror părinți muncesc în afara țării.
Programul pilot va fi implementat în regiunile cele mai afectate de acest fenomen: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru și Nord Vest. Măsurile se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și din cel secundar superior (14-16 ani), dar și părinților sau tutorilor copiilor rămași în țară.
Solicitanți eligibili:
- Instituții de învățământ (ISCED 0 - 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională
- Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați
- Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)
- Instituții de cult si asociații religioase
- Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale
- APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar

- ONG
Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entități menționate în lista de mai sus.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

In data de 6 februarie 2020, a avut loc la Bruxelles Conferință la nivel înalt „Angajarea cetățenilor pentru o bună guvernare în politica de coeziune”.
În orientările sale politice pentru noua Comisie, președintele Ursula von der Leyen și-a exprimat voința pentru cetățenii europeni să joace un rol important și activ în construirea viitorului Uniunii noastre. Importanța unei implicări mai mari a cetățenilor a fost recunoscută și consolidată în Tratatul de la Lisabona cu inițiativa cetățenilor europeni și într-o serie de documente și declarații politice, precum contribuția Comisiei la Declarația de la Sibiu pentru o „nouă agendă strategică pentru UE 2019 -2024” .
În acest sens, Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene a orgaizat conferința care a avut loc sub conducerea politică și cu participarea comisarului pentru coeziune și reforme Elisa Ferreira. Lucrările conferinței s-au concentrat asupra modalității de a asigura o cooperare mai strânsă cu cetățenii și cu societatea civilă în guvernarea și implementarea Politicii de coeziune și gestionarea fondurilor dedicate ale UE. Printr-o implicare a cetățenilor mai activă, instituțiile vor deveni și mai transparente și mai responsabile, în timp ce investițiile vor aduce rezultate din ce în ce mai mari.

Preparations for the 18th European Week of Regions and Cities have officially been launched with a Kick-Off meeting ( on 30th January 2020) at which almost 100 potential event partners participated and many others followed online.
The event will take place from 12 to 15 October 2020 in Brussels at The Square (Brussels Convention Centre) and the European Committee of the Regions. Regional Partnerships can also organise their sessions in Brussels in their regional offices.
Following your suggestions via an on-line survey that received over 1000 responses within one week last October, the 18th edition will focus on the following three themes: Green Europe, Cohesion and Cooperation & Empowering Citizens.
#EURegionsweek

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018