Galeria audio cuprinde informații promovate la radio în cadrul campaniei media pe durata proiectului ‘’Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’, proiect implementat de Asociația EuroDEMOS cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Aceste informații au fost promovate la radio sub forma unor „rubrici informative”. Regăsiți mai jos extrase audio ale aparițiilor pe undele radio și textele promovate în cadrul rubricilor informative.

 

GALERIE

 

 1. GALERIE AUDIO
 2. GALERIE FOTO
 3. GALERIE VIDEO
 4. APARIȚII MEDIA

 

Galeria audio cuprinde informații promovate la radio în cadrul campaniei media pe durata proiectului ‘’Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’, proiect implementat de Asociația EuroDEMOS cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Aceste informații au fost promovate la radio sub forma unor „rubrici informative”.

Regăsiți mai jos extrase audio ale aparițiilor pe undele radio și textele promovate în cadrul rubricilor informative.

 

Prezentare proiect - obiective

Asociația EuroDEMOS implementează proiectul ‘’Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’ în perioada martie 2018-martie 2019 cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene prin mijloace aplicative complementare de promovare ca modalitate de creștere a sentimentului de apartenență al cetățenilor la comunitatea europeană. 

Proiectul vizează atingerea următoarelor obiective: creșterea nivelului de cunoaștere a cetățenilor din Regiuniea de Nord-Est a României cu privire la impactul politicii de coeziune a Uniunii Europene în regiune; sprijinirea cooperării dintre diferiți actori ai comunității în ceea ce privește implementarea politicii de coeziune a Uniunii Europene în România; crearea de instrumente durabile de diseminarea informațiilor privind politica de coeziune a Uniunii Europene.

Vrei să afli cum te poate ajuta politica de coeziune? Accesează site-ul Comisiei Europene sau adresa www.cohesionpolicy.com

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Prezentare proiect - activități

Principalele activități ale proiectului ‘’Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’ sunt axate pe creșterea vizibilității politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Cercetare ‘’Politica de coeziune a Uniunii Europene în Iași’’- include un studiu și o consultare civică în Municipiul Iași privind impactul politicii de coeziune a UE în Iași.

Campania publică de conștientizare în Regiunea Nord-Est- cafenele publice, fashmob, puncte de informare sunt metode de a crea un spațiu inovator pentru a dobândi cunoștințe despre politica de coeziune pentru publicul din Regiunea Nord-Est a României și realizarea unui schimb de opinii, oferirea unui feedback, comunicarea de nevoi și soluții privind implementarea politicii de coeziune a UE.

Campanie online de conștientizare la nivel național pentru a spori atenția și interesul cetățenilor cu privire la impactul politcii de coeziune a UE asupra vieții lor.

Campanie media de promovare la nivel regional a politicii de coeziune a UE prin intermediul televiziunii, radioului, mijloacelor de informare scrise.

Conferința multiregională ‘’EU RO Governance ‘’ va implica actori ca: reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți mass-media, factori de decizie, reprezentanți ai sectorului de afaceri, reprezentanți ai sistemului educațional formal, din 5 regiuni din România.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Ce este politica de coeziune?

Ce este politica de coeziune?

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană,  sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Investițiile contribuie la îndeplinirea multor altor obiective de politică ale UE. Politica de coeziune vine în completarea altor politici ale UE, precum  cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, mediului, pieței unice, cercetării și inovării. Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE).

Până în anul 2020, UE urmărește îndeplinirea a cinci obiective concrete  referitoare la ocupare a forței de muncă, inovare, educație, incluziune  socială și climă/energie. Fiecare stat membru a adoptat propriile obiective naționale în aceste domenii.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este unul dintre principalele instrumente ale politicii de coeziune europene. Obiectivul acestuia este de a contribui la reducerea disparităților dintre regiunile europene în materie de niveluri de dezvoltare și la reducerea întârzierilor înregistrate în dezvoltarea regiunilor defavorizate.

Axele prioritare sunt următoarele:

 • cercetarea și inovarea;
 • tehnologiile informației și comunicațiilor;
 • întreprinderile mici și mijlocii;
 • promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană alocă peste 325 de miliarde EUR politicii de coeziune, dintre care aproape 256 de miliarde EUR pentru două fonduri structurale: FEDR și Fondul Social European.

Nivelul de cofinanțare necesar pentru proiectele finanțate din FEDR este adaptat în funcție de dezvoltarea regiunilor în cauză. În regiunile mai puțin dezvoltate (și regiunile ultraperiferice), FEDR poate finanța până la 85 % din costurile proiectelor. În regiunile de tranziție, FEDR poate finanța până la 60 % din costurile proiectelor, iar în regiunile mai dezvoltate, până la 50%.

Vrei să afli cum te poate ajuta politica de coeziune? Accesează site-ul Comisiei Europene sau adresa www.cohesionpolicy.com

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Fondul Social European (FSE)

Fondul Social European (FSE) a fost înființat în temeiul Tratatului de la Roma învederea îmbunătățirii mobilității lucrătorilor și a oportunităților de angajare pe piața comună. Sarcinile și normele sale de funcționare au fost ulterior revizuite, pentru a reflecta evoluțiile care au avut loc în situația economică și de ocupare a forței demuncă a statelor membre, precum și evoluția priorităților politice definite la nivelul UE.

Fondul Social European este menit să îmbunătățească oportunitățile de angajare, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să promoveze educația, competențele și învățarea pe tot parcursul vieții și să dezvolte politici de incluziune active, cuprinzătoare și sustenabile.

Cu un buget total în valoare de 74 miliarde EUR, Fondul Social European cofinanțează programe operaționale naționale sau regionale care se desfășoară pe durata de șapte ani a cadrului financiar multianual și sunt propuse de către statele membre și aprobate printr-o decizie a Comisiei.

Rolul Fondului Social European a fost consolidat pentru perioada 2014-2020 prin introducerea unei cote minime de 23,1%, cu caracter juridic obligatoriu, din finanțarea totală destinată politicii de coeziune.

Vrei să afli cum te poate ajuta politica de coeziune? Accesează site-ul Comisiei Europene sau adresa www.cohesionpolicy.com

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Fondul de Coeziune (FC)

Constituit în 1994, Fondul de Coeziune (FC) finanțează proiecte din domeniul mediului și al rețelelor transeuropene. Din 2007, el poate susține, de asemenea, proiecte din domenii legate de dezvoltarea durabilă, precum eficiența energetică și energia din surse regenerabile.

Fondul de Coeziune a fost instituit în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii Europene, în scopul promovării dezvoltării durabile.

Pentru perioada de programare 2014-2020, acesta asigură sprijin pentru:

 • investiții în domeniul mediului, inclusiv în domenii legate de dezvoltarea durabilăși energia sustenabilă care prezintă beneficii de mediu;
 • rețelele transeuropene în domeniul infrastructurii de transport;
 • asistență tehnică.

Pentru perioada de programare 2014-2020, Uniunea Europeană alocă aproximativ 63,4 miliarde EUR Fondului de Coeziune (fără transferurile către Mecanismul pentru Interconectarea Europei), iar nivelul de finanțare a unui proiect din Fondul de Coeziune poate atinge până la 85% din costurile acestuia.

Vrei să afli cum te poate ajuta politica de coeziune? Accesează site-ul Comisiei Europene sau adresa www.cohesionpolicy.com

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Politica de coeziune și impactul acesteia în societate I

De ce este important ca toți cetățenii să cunoască politica de coeziune și impactul acesteia adus în societate?

Politica de coeziune oferă investiții în toate regiunile din Uniunea Europeană pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în cele 281 de regiuni ale UE. Aceste investiții care reprezintă o treime din bugetul total al Uniunii Europene- contribuie la realizarea priorităților politice ale UE. Acestea reprezintă dovada cea mai concretă a impactului Uniunii Europene în viața de zi cu zi a milioane de cetățeni.

Cu toate acestea, cetățenii sunt încă insuficient conștienți de rezultatele politicii de coeziune și de impactul acestora asupra vieții lor. Conform Eurobarometrului, publicat în iunie 2017, se arată că doar 35% dintre cetățeni sunt conștienți de proiectele finanțate de politica de coeziune a Uniunii Europene în regiunile lor.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Politica de coeziune și impactul acesteia în societate II

Politica de coeziune a contribuit la accelerarea ritmului în care statele membre noi recuperează decalajul economic și a sprijinit investițiile în perioada crizei. Aceasta este principala politică europeană de investiții și a înregistrat succese majore. Politica de coeziune este, de asemenea, o politică de dezvoltare dinamică și favorabilă incluziunii, urmărind să susțină teritoriile cu anumite handicapuri pentru a-și valorifica mai bine punctele forte, atât pe piața unică, cât și în lumea globalizată. Pentru ca dinamica pe care o promovează să rămână într-adevăr relevantă, această politică necesită modificări majore sau chiar o reformare, din motive: economice, sociale și politice.

Politica de coeziune de astăzi este diferită de cea de acum 30 de ani, Uniunea Europeană având 16 noi state membre. Astfel, au evoluat provocările, precum și prioritățile de finanțare.

În acești 30 de ani s-au realizat: creșterea economică, locuri de muncă, internet mai rapid, accesibilitate sporită, spitale mai multe și mai bune, servicii de îngrijire a copilului și școli pentru copii. Asociația EuroDEMOS prin implementarea proiectului Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” și-a propus să crească gradul de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Politica de coeziune și impactul acesteia în societate III

Politica de coeziune stă la baza solidarității europene!

Cea mai mare parte a fondurilor de care dispune politica de coeziune sunt orientate către țările și regiunile europene mai slab dezvoltate, în scopul sprijinirii acestora în vederea recuperării și reducerii decalajelor economice, sociale și teritoriale existente în continuare la nivelul Uniunii Europene.

Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul investitorilor.

Luând în calcul contribuțiile naționale și alte investiții private, impactul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 este estimat la aproximativ 450 de miliarde de euro.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune I

Care sunt principalele realizări ale politicii de coeziune?

O primă realizare este crearea de locuri de muncă și creșterea economică, mai exact, venitul a crescut în cele mai sărace regiuni ale Uniunii Europene, PIB-ul pe cap de locuitor înregistrând aici un salt de la 60,5% din media Uniunii Europene în anul 2007 la 62,7% în anul 2010. Potrivit estimărilor, în perioada 2007-2012 au fost create 594 000 de noi locuri de muncă.

O altă realizare importantă este investiția în oameni. În fiecare an, aproximativ 15 milioane de persoane se implică în mii de proiecte cofinanțate din Fondul Social European în întreaga Uniune Europeană. 2,4 milioane de participanți la acțiunile Fondului Social European  destinate sprijinirii accesului la ocuparea forței de muncă și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni (2007-2010).

O altă realizare principală este sprijinul pentru întreprinderi. 198 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) au beneficiat de ajutor direct pentru investiții, 77 800 de întreprinderi nou înființate au beneficiat de sprijin și 262 000 de locuri de muncă au fost create în cadrul IMM-urilor.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune II

Continuăm lista principalelor realizări ale politicii de coeziune.

Pe lângă crearea de locuri de muncă, creșterea economică, investiția în oameni și sprijinul pentru IMM-uri politica de coeziune a ajutat la consolidarea cercetării și inovării. Astfel, 61 000 de proiecte de cercetare au primit sprijin. Accesul la internet în bandă largă a fost extins la încă 5 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. Au fost create 21 000 de locuri de muncă de lungă durată în domeniul cercetării.

Politica de coeziune a contribuit la îmbunătățirea mediului înconjurător: sistemele de alimentare cu apă au fost astfel modernizate, în beneficiul a 3,2 milioane de cetățeni. 9 400 de proiecte au îmbunătățit durabilitatea și atractivitatea orașelor.

O altă importantă realizare a politicii de coeziune este modernizarea transporturilor, 1 200 km de drum rutier și 1 500 km de cale ferată au contribuit la crearea unei rețele transeuropene de transport eficiente.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune III

Politica de coeziune oferă investiții în toate regiunile din Uniunea Europeană pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în cele 281 de regiuni ale UE. Politica de coeziune aduce beneficii fiecărei regiuni și țări din Uniunea Europeană prin efectele directe ale investițiilor sau prin efecte indirecte precum intensificarea comerțului.

1 EUR investit prin politica de coeziune în perioada 2007-2013,  va genera o creștere cu 2,74 EUR a PIB-ului până în 2023. Politica de coeziune aduce beneficii fiecărei regiuni și țări din Uniune.

 • 346,5 miliarde EUR au fost investite în perioada 2007-2013; 
 • 1 milion de locuri de muncă au fost create în 2007-2013 reprezentând 1/3 din numărul net al locurilor de muncă create în perioada respectivă;
 • Rentabilitate estimată la aproape o mie de miliarde EUR reprezentând PIB suplimentar până în 2023.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune IV

Continuăm și astăzi cu prezentarea principalelor realizări ale politicii de coeziune.

La nivel european, principalele realizări ale evaluării perioadei 2007-2013 sunt următoarele: un milion de locuri de muncă create, reprezentând o treime din crearea netă de locuri de muncă din întreaga UE în această perioadă, și un PIB suplimentar de 2,74 EUR pentru fiecare euro investit din pachetul politicii de coeziune, ceea ce înseamnă un PIB suplimentar estimat la o mie de miliarde EUR până în 2023.

Această politică a adus beneficii tuturor statelor membre ale UE și le-a sprijinit în perioade dificile din punct de vedere economic. Prin ea au fost realizate investiții în aproape 400 000 de IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, politica de coeziune fiind un pilon al agendei UE pentru creștere economică și locuri de muncă.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune – România I

Un sfert (25,1%) din totalul investițiilor guvernamentale din România, din perioada 2007-2013, se datorează politicii de coeziune a Uniunii Europene, conform unei evaluări independente publicate de Comisia Europeană.  Investițiile, în valoare totală de 15,4 miliarde de euro, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională,  au fost realizate cu precădere în domenii precum: transporturi,  sprijinirea companiilor, cercetare și protecția mediului. Astfel, în intervalul 2007 – 2013, Politica de coeziune, a ajutat la crearea a 35.000 de locuri de muncă, dintre care 13.000 în IMM-uri.  Au fost de asemenea create 101 start-up-uri, în timp ce 2900 de IMM-uri au beneficiat de sprijin material prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune – România II

Continuăm să vă prezentăm din principalele realizări ale politicii de coeziune în România.

În domeniul transporturilor, investițiile prin politica de coeziune au ajutat la construcția a 368 km de drumuri noi și modernizarea a altor 1.900 de kilometri. De asemenea, în același interval, au fost construiți 122 kilometri de cale ferată și alți 22 au fost modernizați.

 În ceea ce privește domeniul cercetării, fondurile europene disponibile prin Politica de coeziune au ajutat la dezvoltarea a 570 de proiecte de cercetare și inovare, care au generat un total de 1.200 de locuri de muncă pentru cercetătorii din România.

 Această politică a adus beneficii tuturor statelor membre ale UE și le-a sprijinit în perioade dificile din punct de vedere economic, politica de coeziune fiind un pilon al agendei UE pentru creștere economică.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune – România – Laserul de la Măgurele I

2018 este un an deosebit pentru politica de coeziune, se sărbătoresc 30 de ani de la momentul în care s-au adoptat primele regulamente privind politica de coeziune.

Comisia Europeană a selectat 30 de proiecte exemplare pentru a sărbători 30 de ani de politică de coeziune. Acestea arată cum produc fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene schimbări reale în ceea ce privește calitatea vieții oamenilor. Astfel, a fost selectat câte un proiect din fiecare dintre cele 28 de state membre, plus două exemple ce ilustrează cooperarea transfrontalieră, care a fost mereu un element important al politicii de coeziune.

Din România a fost ales proiectul prin care s-a realizat Un centru de vârf la nivel mondial pentru cercetări în domeniul laserului, Laserul de la Măgurele, cum este cunoscut.

Investițiile în centre în domeniul laserului reprezintă o prioritate pentru cercetarea europeană. Construirea unui complex de cercetare internațional de prim rang, cu patru unități, permite realizarea unor experimente de pionierat în ceea ce privește fizica fundamentală, noua fizică nucleară și astrofizică, precum și știința materialelor și științele vieții. Cercetătorii din cadrul laboratorului paneuropean lucrează și la modalități noi de tratare a materialelor nucleare și a deșeurilor radioactive. Complexul este deschis specialiștilor din sfera științifică academică și privată, precum și din mediul de afaceri.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Principalele realizări ale politicii de coeziune – România – Laserul de la Măgurele II

Proiectul Laserul de la Măgurele este unul din cele 30 de proiecte europene selectate ca fiind representativ pentru a celebra cei 30 de ani de politică de coeziune a Uniunii Europene.

Laserul de la Măgurele este cel mai puternic din lume, și a fost pus în funcţiune în luna mai a anului curent. Aparatul va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul, la identificarea conţinutului butoaielor cu deşeuri radioactive, fără a fi desfăcute, dar şi la testarea materialelor care se folosesc în misiunile spaţiale.

Investiţia de la Măgurele se ridică la 300 de milioane de euro.

Implementarea proiectului a început în ianuarie 2013, iar bugetul nu a fost depăşit, conform afirmațiilor  managerului de  proiect.

Laserul de la Măgurele este considerat cel mai puternic din lume și datorită faptului că are cele mai performante echipamente şi cel mai strălucitor fascicul Gamma.

140 de persoane lucrează în total la acest proiect, 120 sunt cercetători români şi străini din întreaga lume, care au venit să lucreze la cel mai mare proiect ştiinţific în care este implicată România.

Autorităţile spun că proiectul va repune România pe harta globală a cercetării, fapt dovedit și prin selectarea acestui proiect ca fiind reprezentativ pentru țara noastră dintre toate investițiile realizate la nivel național cu fonduri gestionate prin politica de coeziune.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune I

Proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune:

Proiectul ''Creşterea accesibilităţii spre zona centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi''  a urmărit dezvoltarea accesibilităţii urbane din Municipiul Iaşi, prin modernizarea a 11 străzi (Strada Costache Negri, Strada Bărboi, Stradela Bărboi, Strada Armeană, Strada Sf. Sava, Strada Agatha Bârsescu, Strada Dancu, Strada Vovidenie, Strada Vasile Stroiescu, Strada Maestrul Ion Baciu, Strada Matei Millo), 3 parcări şi a unei căi de acces. Proiectul ''Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud'' a constat în reabilitarea a aproximativ 8,2 km cale de rulare tramvai, a 5,7 km infrastructură rutieră stradală şi a pasajului suprateran Nicolina, pasaj care are o suprafaţă de 3 557 m2. Pe lângă acestea au fost refăcute trotuarele, au fost amenajate trasee pentru introducerea cablurilor de date şi curenţi slabi, care atârnau pe stâlpi. Au fost amenajate piste pentru biciclete, pe fiecare sens de circulaţie, piste ce sunt amplasate între trotuar şi partea carosabilă.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune II

Un alt proiect realizat la Iași prin politica de coeziune este ''Zona de agrement Ciric'' ce a presupus modernizarea, reabilitarea şi reorganizarea zonei de agrement Ciric, astfel încât să devină o zonă atractivă din punct de vedere turistic. Astfel avem acum o zona sportivă cu terenuri şi activităţi definite. Au fost realizate lucrările de infrastructură şi de epurare a lacului, fiind vizate inclusiv amenajarea unor zone pentru paintball sau minigolf şi alte activităţi pentru petrecerea timpului liber. Proiectul ''Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Bancilă'' a avut ca scop realizarea unui pasaj suprateran de transport peste calea ferată în vederea creşterii accesibilităţii rezidenţilor din cartierele Dacia şi Alexandru în zonele funcţionale din Iaşi. Proiectul'' Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în municipiul Iași'' a urmărit refacerea reţelei stradale pe aprox. 6,5 km: str. Elena Doamna, Bd. Independenţei, Str. Păcurari, şos. Păcurari, Piaţa Mihai Eminescu, refacerea şi modernizarea trotuarelor precum şi construirea unui pasaj subteran - pasajul Mihai Eminescu. Proiectul a răspuns necesităţii de decongestionare a traficului rutier prin redimensionarea suprafeţei carosabile, prin amenajarea unor benzi speciale pentru transportul în comun şi biciclişti şi prin semnalizarea şi marcarea rutieră corespunzătoare.  

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune III

Continuăm seria de proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune la Iași

Proiectul „Sistem de management al traficului în municipiul Iaşi” a fost iniţiat ca urmare a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie în polul de creştere Iaşi. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului a fost: Implementarea unui sistem de management al traficului care contribuie la fluidizarea traficului în polul de creştere Iaşi – reducerea timpului de staţionare a autovehiculelor la traversarea intersecţiilor, creşterea vitezei de circulaţie, reducerea congestiilor.

Schimbând domeniul, un alt exemplu de proiect este Proiectul privid reabilitarea, modernizarea si extinderea ”Căminului de pensionari Sf. Paraschiva”. Obiectivul general al proiectului a vizat reabilitarea, modernizarea si extinderea Căminului pentru pensionari, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor varstnice, la parametri recomandați de legislația în vigoare și standardelor europene.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune IV

Suntem deja la a patra intalnire cu exemple de proiecte realizate la Iași prin politica de coeziune la Iași

Primul proiect prezentat astăzi ”Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași” Prin proiect s-a urmărit restaurarea cladirii de patrimoniu din Str. Zmeu, nr.3, transformarea acesteia in Muzeul Municipal, refacerea căilor de acces și construirea utilităților anexe, inclusiv cu scopul de a reda circuitului turistic aceasta clădire.

Prin proiectul de reabilitare a Mănăstirii Golia s-a urmărit finalizarea Ansamblului Manastirii Golia (e.g. restaurarea picturilor, construirea utilităților anexe), monument istoric de mare importanță si obiectiv de importanță turistică națională.

Proiectul de reabilitare a Plajei din zona Nicolina a urmărit modernizarea spațiului pentru structura de agrement (plaja, dușuri etc.) din zona Nicolina, beneficiară a unei resurse naturale (sulf) cu proprietăți medicale.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Proiecte în prezent în implementare la Iași prin politica de coeziune

Proiecte ce sunt în prezent în implementare în Iași cu  fonduri prin politica de coeziune

Unul dintre proiecte vizează reabilitarea, restaurarea, refuncționalizarea și consolidarea Palatului Braunstein. Clădirea își va schimba funcțiunea sa mixtă din comerț și locuințe sociale în funcțiune culturală – mediatică și spații expoziționale.

Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) este un proiect ce presupune reabilitarea, restaurarea, refuncționalizarea și consolidarea fostei Băi Comunale – Baia Turcească. Clădirea va avea o nouă funcțiune  - culturală – propunându-se a se realiza un centru internațional de artă contemporană. Necesitatea amenajării acestui tip de spațiu devine evidentă în contextul unui oraș cultural, efervescent, al secolului XXI.

Consolidare şi reabilitare Muzeu de istorie naturală - Corp A, are ca obiective specfice restaurarea imobilului prin consolidarea clădirii în concordanţă cu principiile de intervenţie asupra monumentelor istorice şi refacerea finisajelor interioare şi exterioare cu materiale specifice monumentelor istorice și promovarea Muzeului de Istorie Naturală.

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Politica de coeziune pentru perioada 2021 – 2027 I

Politica de coeziune pentru perioada 2021-2027.

Odată cu prezentarea propunerilor sale în datade 29 mai 2018, Comisia Europeană a pus bazele unei noi politici de coeziune. Dispunând de un buget de 373 de miliarde EURO pe o perioadă de șapte ani, politica de coeziune rămane cea mai puternică politică de investiții a Europei, în pofida decalajului bugetar lăsat de Brexit și a apariției unor noi provocări. Investițiile politicii de coeziune se vor îndrepta către toate regiunile UE.

Politica de coeziune de maine se va concentra pe o Europă mai inteligentă, mai puternică și mai grijulie. Astfel, investițiile vor acorda prioritate unei tranziții industriale inteligente pentru a face față provocărilor economiei globale, precum și creșterii economice ecologice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon. În paralel, Comisia va ramâne devotată angajamentului său pentru o Europă mai socială și mai conectată, care este mai apropiată de cetățenii săi.

Noile priorități ale politicii de coeziune vizează acele domenii care necesită cel mai mult investițiile în acele regiuni care incă se confruntă cu venituri mici sau o rată ridicată a șomajului, în special în randul tinerilor, și regiunile care se confruntă cu problema migrației.

Extras din declaratia Comisarului european pentru politică regională, doamna Corina Crețu pentru nr. 65 a revistei Panorama

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

Politica de coeziune pentru perioada 2021 – 2027 II

Politica de coeziune pentru perioada 2021-2027.

Bugetul pentru cei sapte ani este de 373 de miliarde EURO, politica de coeziune rămânând cea mai puternică politică de investiții a Europei, în pofida decalajului bugetar lăsat de Brexit și a apariției unor noi provocări.

La capitolul oportunități, se va face un pas mai departe pentru a depăși granițele din cadrul Uniunii prin promovarea investițiilor inovatoare interregionale, c u accent pe cooperarea instituțională și investind in servicii comune de interes public.

In același timp, orașele vor rămâne nucleul politicii de coeziune, cu o nouă inițiativa urbană europeană și o rezervare de minimum 6 % din resursele Fondului European de Dezvoltare Regională pentru zonele urbane.

Pentru perioada de referință s-a menținut ceea ce a funcționat, sporind în același timp caracterul simplu și operațional. Totul se rezumă la a avea încredere în experiența autorităților și a reduce birocrația, nu responsabilitățile. Mai concis, este vorba despre sporirea rezultatelor și a asumării.

Astfel, politica de coeziune cu proiecte sale de pe intregul continent, cu rezultatele sale concrete în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, internetul mai rapid sau apa potabilă mai sigură, reprezintă și cea mai bună metodă prin care ne putem asigura că cetățenii fac parte din proiectul european.

Extras din declaratia Comisarului european pentru politică regională, doamna Corina Crețu pentru nr. 65 a revistei Panorama

 

Partea audio poate fi ascultată aici:

 

 

CONFERINȚA DE PRESĂ
CAFENELE PUBLICE
CONFERINȚA EU RO GOVERNANCE 2018
 
CONFERINȚA EU RO GOVERNANCE 2019
INFO POINT AND FLASHMOB
TRAININGURI PROMOTORI

 

 

Conferința de presă

 

-

 

 

 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018