POLITICA DE COEZIUNE

 

 


Evaluarea ex-post a perioadei 2007-2013: rezultatele pentru România

  Politica de coeziune a UE - site-ul național: http://www.fonduri-ue.ro/
 
  Politica de coeziune susține creșterea economică în România
Finanțarea oferită în perioada 2007-2013 a fost evaluată de către experți independenți [...]

 

 

POLITICA DE COEZIUNE A UE - MATERIALE VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ

 

 

 

 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018