Despre proiect

Asociația EuroDEMOS implementează proiectul ”Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” (Knowing the cohesion policy, factor of consolidating the European identity), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în perioada 15 martie 2018 - 15 martie 2019 în România. Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene prin mijloace aplicative complementare de promovare ca modalitate de creștere a sentimentului de apartenență al cetățenilor la comunitatea europeană.

 

Proiectul vizează atingerea următoarelor obiective:

  • Creșterea nivelului de cunoaștere a cetățenilor din Regiunea Nord-Est a României cu privire la impactul politicii de coeziune a Uniunii Europene în regiune.
  • Sprijinirea cooperării dintre diferiți actori români în ceea ce privește implementarea politicii de coeziune a Uniunii Europene în România.
  • Crearea de instrumente durabile de diseminare a informațiilor privind politica de coeziune a Uniunii Europene.

 

Principalele activități ale proiectului sunt axate pe creșterea vizibilității politicii de coeziune a Uniunii Europene.

  1. Cercetare "Politica de coeziune a Uniunii Europene în Iași" - include o consultare civică în Municipiul Iași privind impactul politicii de coeziune a UE în Iași.
  2. Campanie publică de conștientizare în Regiunea Nord-Est - cafenele publice, flashmob, puncte de informare pentru publicul din Regiunea Nord-Est a României
  3. Campanie online de conștientizare la nivel național pentru a spori atenția și interesul cetățenilor cu privire la impactul politicilor de coeziune a UE asupra vieții lor.
  4. Campanie media de promovare la nivel regional a politicilor de coeziune a UE prin intermediul televiziunii, radioului, mijloacelor de informare scrise.
  5. Conferința multiregională "EU RO Governace" va implica actori ca: reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți mass-media, factori de decizie, reprezentanți ai sectorului de afaceri, reprezentanți ai sistemului educațional formal, din 5 regiuni din România, într-un spațiu comun de dezbateri și reflecții asupra rolului politicii de coeziune în dezvoltarea comunității, provocări și soluții, recomandări și mijloace durabile de acțiune.

 

Politica de coeziune oferă investiții în toate regiunile din Uniunea Europeană pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în cele 281 de regiuni ale UE. Aceste investiții - care reprezintă o treime din bugetul total al UE - contribuie la realizarea priorităților politice ale UE. Acestea reprezintă dovada cea mai concretă a impactului UE în viața de zi cu zi a milioane de cetățeni.

Cu toate acestea, cetățenii sunt încă insuficient conștienți de rezultatele politicii de coeziune și de impactul acestora asupra vieții lor. Conform Eurobarometrului, publicat în iunie 2017, se arată că doar 35% dintre cetățeni sunt conștienți de proiectele finanțate de politica de coeziune a UE în regiunile lor.

Carta Albă prezentată de Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la 1 martie 2017, a stabilit căile posibile pentru viitorul Europei și urmărește să genereze o dezbatere largă și deschisă între cetățenii europeni. În acest context, este important ca viitoarele decizii privind prioritățile UE să ia în considerare în mod adecvat contribuția politicii de coeziune la realizarea priorităților UE și a potențialului său de a contribui la reconectarea UE cu cetățenii săi.

 

De aici puteţi vizualiza rezultatele politicii de coeziune în România

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018