Politica de coeziune la Iași

 

Politica de coeziune la Iași

Proiecte 2011 - 2018

 

 

Proiecte finalizate
Proiecte în implementare în prezent
Broșură

 

 

1. Creşterea accesibilităţii spre zona centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi

Prin proiect se urmăreşte dezvoltarea accesibilităţii urbane din Municipiul Iaşi, prin modernizarea a 11 strazi (Strada Costache Negri, Strada Bărboi, Stradela Bărboi, Strada Armeană, Strada Sf. Sava, Strada Agatha Bârsescu, Strada Dancu, Strada Vovidenie, Strada Vasile Stroiescu, Strada Maestrul Ion Baciu, Strada Matei Millo), 3 parcări şi a unei căi de acces.

2. Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud

Acest proiect constă în reabilitarea a aproximativ 8,2 km cale de rulare tramvai, a 5,7 km infrastructură rutieră stradală şi a pasajului suprateran Nicolina, pasaj care are o suprafaţă de 3 557 m2. Pe lângă acestea vor fi refăcute trotuarele, vor fi amenajate trasee pentru introducerea cablurilor de date şi curenţi slabi, care în prezent atârnă pe stâlpi, cu cămine de vizitare din 50m în 50m. Vor fi amenajate piste pentru biciclete, pe fiecare sens de circulaţie, piste ce vor fi amplasate între trotuar şi partea carosabilă.

3. Zona de agrement Ciric

Prin acest proiect se doreşte modernizarea, reabilitarea şi reorganizarea zonei de agrement Ciric, astfel încât să devină o zonă atractivă din punct de vedere turistic. Va fi o zona sportivă cu terenuri şi activităţi definite. Vor fi realizate lucrările de infrastructură şi de epurare a lacului, sunt vizate inclusiv amenajarea unor zone pentru paintball sau minigolf şi alte activităţi pentru petrecerea timpului liber.

4. Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Bancilă

Proiectul işi propune realizarea unui pasaj suprateran de transport peste calea ferată în vederea creşterii accesibilităţii rezidenţilor din cartierele Dacia şi Alexandru în zonele funcţionale din Iaşi, precum şi reabilitarea şi modernizarea de străzi şi trotuare aferente zonei pasajului (Str. Columnei, Str. Toma Cozma, Str. Muşatini, Str. Plăieşilor, Str. Petru Poni, Str. Sarmisegetuza, Str. Strămoşilor, Str. Tabacului şi Str. Vitejilor).

5. Dezvoltarea axei de transport Est-Vest in municipiul Iasi

Prin acest proiect se urmăreşte refacerea reţelei stradale pe aprox. 6,5 km: str. Elena Doamna, Bd. Independenţei, Str. Păcurari, şos. Păcurari, Piaţa Mihai Eminescu, refacerea şi modernizarea trotuarelor precum şi construirea unui pasaj subteran - pasajul M. Eminescu. Proiectul răspunde necesităţii de decongestionare a traficului rutier prin redimensionarea suprafeţei carosabile, prin amenajarea unor benzi speciale pentru transportul în comun şi biciclişti şi prin semnalizarea şi marcarea rutieră corespunzătoare.

6. Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica

Prin acest proiect se urmăreşte reabilitatea şi modernizarea infrastructurii rutiere în zona culturală, istorică şi turistică în municipiul Iaşi.
Specificaţii tehnice:
Refacerea reţelei stradale pentru următoarele străzi: Aleea M. Sadoveanu, Aleea Grigore Ghica Vodă, Bd. Carol I, Şoseaua Sărăriei, Str. Sărăriei, Str. M. Costăchescu, Str. Vasile Conta, Str. Vasile Alecsandri, Str. Vasile Pogor, Str. Lascăr Catargi, Str. Gavril Muzicescu, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. I.C. Brătianu, Str. A. Panu, Str. Palat şi Str. Sf. Lazăr

7. Centrul Tehnologic Regional

Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea unei structuri de sprjinire a afacerilor, care să reprezinte interfaţa între cercetare şi industrie în domeniul prioritar de dezvoltare a Regiunii de Nord Est, şi anume producţia industrială. Centrul va oferi următoarele servicii: servicii de închiriere spaţii birouri pentru cercetare şi transfer tehnologic, servicii de închiriere spaţii pentru aplicaţii practice firmelor din ramurile componente ale domeniului prioritar de dezvoltare, servicii de închiriere spaţii de tip laborator specializat pentru testare, servicii de consultanţă. Centrul se adresează firmelor din domeniul producţiei industriale, cu ramurile componente: electronică, electrotehnică, energetică, construcţii de maşini şi unelte, prelucrarea lemnului, farmaceutică şi prelucrarea produselor agroalimentare. Centrul este o structură de sprijinire a afacerilor sub forma unui Centru Tehnologic axat pe oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea activităţilor economice bazate pe cunoastere.
Structura de sprijinire a afacerilor va reprezenta un cadru favorabil stimulării, dezvoltarii şi promovării mediului de afaceri, cu precădere al IMM-urilor, inclusiv microintreprinderi la piaţa caracteristică.

8. ARCHIMEDES

Proiectul „ARCHIMEDES” este un proiect de colaborare propus în cadrul solicitării „CIVITAS Plus”, lansat ca o parte a primei solicitări a Programului Specific de „Cooperare” FP7.

Obiectivele proiectului sunt promovarea şi introducerea unor măsuri pentru un transport urban durabil, curat şi economic, introducerea unor pachete complete de măsuri tehnologice şi metodice în domeniul energiei şi transportului.
Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2011 referitor la implementarea proiectului ”Archimedes” au fost:
- Imbunătăţirea sistemului de ticketing în Iaşi (achiziţia de automate de vanzare bilete)
- Sisteme de supraveghere video instalate în mijloacele de transport public
- Sisteme de monitorizare GPS instalate în mijloacele de transport public şi echipamente pentru sistemul de management al incidentelor

9. ERMIS

Proiectul are ca principal obiectiv dezvoltarea unui model eficient de guvernare locală prin sisteme inovative dedicate în special punerii în valoare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

10. RETINA – Revitalizarea fostelor zone industriale

Obiectivul general al proiectului este revitalizarea fostelor zone industriale precum şi găsirea de soluţii sustenabile pentru acestea. Proiectul vizează problemele zonelor industriale tradiţionale, idei şi abordări noi pentru soluţii durabile şi intrumente de implementare a acestuia.

11. PLUS - Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile

Proiectul „PLUS” uneşte următoarele oraşe şi regiuni, toate având strategii privind iluminatul public sau fiind în curs de dezvoltare: Eindhoven, Nice Côte d'Azur, Lyon, Birmingham, Leipzig, Bassano del Grappa, Sofia, Patras, Burgos, Tallinn şi Iaşi. Consorţiul este completat cu LUCI, reţeaua globală care unește oraşe şi profesionişti pe domeniul iluminatului. Perioada de implementare a proiectului este octombrie 2010 – decembrie 2012.

12. Sistem de Management al Traficului în Municipiul Iaşi

Proiectul „Sistem de management al traficului în municipiul Iaşi” a fost iniţiat ca urmare a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie în polul de creştere Iaşi.
Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului:

  • Implementarea unui sistem de management al traficului care contribuie la fluidizarea traficului în polul de creştere Iaşi – reducerea timpului de staţionare a autovehiculelor la traversarea intersecţiilor, creşterea vitezei de circulaţie, reducerea congestiilor.

 

13. Centrul Intermodal de Transport Autogara Iasi

Proiectul îşi propune realizarea unei autogări moderne în Municipiul Iaşi în vederea asigurării transportului de persoane cu diferite mijloace de transport în condiţii de maximă siguranţă.
Centrul Intermodal de Transport – Autogara Iaşi va fi amplasat în apropierea campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu”, la intersecţia a doua artere importante ale Municipiului Iaşi: Bulevardul Tudor Vladimirescu şi Strada Splai Bahlui Mal Drept.
Centrul va asigura legătura între transportul inter şi intrajudeţean şi transportul public local prin stabilirea unor linii de transport directe cu Gara Iaşi, Gara Internaţională „Nicolina” Iaşi, Aeroportul Internaţional Iaşi şi autogările private existente în Municipiul Iaşi.

14. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea „Căminului de Pensionari Sf. Parascheva”

Obiectivul general al proiectului vizeaza reabilitarea, modernizarea si extinderea Căminului pentru pensionari din Iași, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor varstnice, la parametri recomandați de legislația în vigoare și standardelor europene

15. “Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi”

Prin proiect se urmăreşte restaurarea cladirii de patrimoniu din Str. Zmeu, nr.3, transformarea acesteia in Muzeul Municipal, refacerea cailor de acces si construirea utilitatilor anexe, inclusiv cu scopul de a reda circuitului turistic aceasta cladire.

16. Reabilitare Manastirea Golia – etapa a II-a

Prin acest proiect se urmăreşte finalizarea Ansamblului Manastirii Golia (e.g. restaurarea picturilor, construirea utilitatilor anexe), monument istoric de mare importanta si obiect de importanta turistica nationala.

17. Reabilitarea Plajei din zona Nicolina

Prin proiect se urmăreşte modernizarea spatiului pentru structura de agrement (plaja, dusuri etc.) din zona Nicolina, beneficiara a unei resurse naturale (sulf) cu proprietati medicale benefice.

18. Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere

Acest proiect constă în reabilitarea a aproximativ 9,9 km cale de rulare tramvai, a 15.010 mp de spaţii verzi reamenajate, în zona delimitată de intersecţia Doi Băieţi şi staţia de tramvai Bazar.

19. Reabilitare Linie tramvai Iasi-Dancu

Acest proiect constă în reabilitarea a aproximativ 1,4 km cale de rulare tramvai, a 3,4 km infrastructură rutieră stradală şi a trotuarelor cu suprafaţa de 15.491 mp, în zona delimitată de intersecţia Doi Băieţi şi Podul Sfântul Ioan.

20. Regenerare urbana Zona Lapuşneanu – Piaţa Unirii

Prin proiect se urmăreşte modernizarea zonei Piaţa Unirii Iaşi prin reabilitarea pavimentelor, a spaţiilor verzi, a mobilierului urban, a iluminatului public şi a tuturor funcţiunilor din zonă. De asemenea se va reabilita strada Lăpuşneanu şi pasajul subteran ce face legătura între piaţa Unirii şi Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

21. Modernizarea şi reabilitarea parcului public al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri

Proiectul are în vedere reamenajarea spatiilor verzi, amenajări peisagistice, alei pietonale, obiecte de mobilier urban (bănci, stâlpi de iluminat decorativ etc).
Se are în vedere de asemenea reabilitarea spatiilor carosabile (căile de acces), marcajelor pietonale in jurul ansamblului studiat si a gardului ce înconjoară terenurile şi resistematizarea rețelelor, pozarea acestora integral in subteran, asigurarea racordurilor corecte de apa, canalizare, electricitate, gaz metan la imobilele din zonă.

22. Modernizarea legaturii rutiere Centrul intermodal de transport – Gara Iaşi

Proiectul cuprinde: reabilitarea şi modernizarea a 5.115,98 m de străzi urbane (strada Splai Bahlui Mal Stâng, strada Bld. Mangeron, strada Bld. Chimiei, strada Drum Metalurgie), construirea unui pasaj subteran cu gabarit normal unidirecţional (PODUL ROŞ), reabilitarea spaţiilor pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare), construirea de piste de biciclişti, îmbunătăţirea sistemului de marcaj rutier.

23. Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industriala a Municipiului Iaşi

Specificaţii tehnice:
- Construire pasaj subteran cu gabarit normal unidirecţional în zona Podul Roş;
- Modernizare strada Splai Bahlui Mal Drept;
- Modernizare Bulevardul Chimiei.

24. Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului

24. Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană

Obiective generale:
• Incadrarea in normele europene privind emisia de gaze;
• Cresterea randamentelor tehnice si economice a principalelor echipamente/ reducerea pretului de productie a Gcal
• Pastrarea sau cresterea numarului de consumatori.

25. „CASCADE (Cities Exchanging on Local Energy Leadership)”

Municipiul Iaşi este partener în cadrul proiectului CASCADE, care este finanţat prin intermediul programului Intelligent Energy Europe, pe axa tematică „Energy efficiency in buildings and districts”. Partenerii proiectului pe această axă tematică, alături de Iaşi, sunt: Bydgoszcz (Polonia), Gijon (Spania), Burgas (Bulgaria), Genoa (Italia), Sunderland şi Gateshead (Anglia). Obiectivul proiectului este de a proiecta şi oferi oportunităţi de dialog la scară largă şi schimburi de experienţă reciprocă în organizarea activităţilor de eficientizare energetică la nivel local.

26. „RE-Block – Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative”

Partenerii proiectului sunt: Budapesta (Ungaria) – partenerul lider, Iasi (Romania), Malaga (Spania), Geselkirchen (Germania), Sodertalje (Suedia), Regiunea de Est a Macedoniei si Tracia (Grecia), Magdeburg (Germania), Universitatea din Roma Tor Vergata (Italia), Vilnius (Lituania), Salford (Anglia)
Obiectivul principal al acestui proiect este de a combate sărăcia prin intermediul îmbunătăţirii coeziunii sociale şi a mediului urban în zone cu blocuri înalte, proiect care va contribui în final la dezvoltarea durabilă a acestora.
Partenerii din cadrul acestui proiect au rolul de a dezvolta un model participativ inovator de comunitate bazat pe:
- iniţierea unui model de guvernare pe mai multe niveluri, cu implicarea tuturor grupurilor sociale în proiectarea şi punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare urbană
- abordarea participativă, care să permită locuitorilor din aceste zone să acţioneze responsabil şi proactiv în ceea ce priveşte regenerarea spaţiilor urbane prin oferirea de consiliere și formare
- cooperarea dintre părţile interesate private și publice: prin realizarea unei cooperări strânse între părţile interesate private și publice pentru încheierea de noi parteneriate.

27. “Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”

Proiectul este finanţat în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 şi se va implementa în parteneriat cu Universitatea „Al. I. Cuza” şi Asociaţia PRO ROMA.

Obiectivul general al proiectului este sporirea dialogului cultural prin înțelegerea diversității culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• consolidarea accesului publicului larg la cultura minorităţilor;
• determinarea unei mai bune înțelegeri a diversităţii culturale locale, inclusiv a culturii minorităților și consolidarea dialogului intercultural.

28. Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului

Proiectul a presupus construirea unui corp de clădire, din cadre de beton armat monolit, cu un regim de inălţime DS + P +3 E, montarea de mobilier urban și un teren de sport împrejmuit, cu instalație de iluminat nocturn Clădirea este dotată cu un lift de 6 persoane cu 5 statii (D+P+3E), care asigura transportul persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilităţi.

 

 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018