AZI au fost anunțați cei 5 câștigători ai premiului #CivilSolidarityPrize în categoria „Aprovizionare cu alimente și asistență pentru grupurile vulnerabile”

250 de cereri au fost primite pentru Premiul Solidarității Civile din 26 de țări.

Premiul are o valoare de 10 000 €

Izbucnirea pandemiei cauzată de virusul Covid-19 și criza rezultată au creat o situație de urgență care afectează toate nivelurile societății.

Întreprinderile sociale non-profit și organizațiile societății civile, rețelele și voluntarii joacă un rol crucial în atenuarea efectelor epidemiei.

Cu Premiul pentru Solidaritate Civilă, se  dorește să se aducă un omagiu oamenilor care au luptat împotriva Covid-19 și a consecințelor sale, manifestând curaj, angajament, solidaritate și un sentiment incredibil de responsabilitate.

Citiți mai multe în comunicatul de presă: http://europa.eu/!VJ78jF

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018