În luna mai 2019 a fost publicat noul Ghid Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 care prevede o serie de modificări printre care mărirea plafonului orar pentru salariile nete ale experților care vor fi angajați în proiecte și renunțarea la plafoane diferite pentru managerul de proiect și echipa de implementare.

 

Consultă noul ghid https://www.fonduri-structurale.ro/

Începând cu a doua jumătate a lunii iunie, vor fi invitați la semnarea contractelor marea majoritate a celor care au fost deja admiși și publicați în programul Start-Up Nation 2018.

Până în prezent au fost verificate 10.965 de proiecte, dintre care deja au fost declarate admise 8.912, 866 au fost respinse, iar 1.187 de proiecte sunt în clarificări, numărul total al proiectelor fiind de 13.000.

Start-Up Nation 2018-2019 este un program de sprijinire a micilor afaceri private prin fonduri nerambursabile în valoare de 200.000 de lei, numărul maxim de firme finanțate fiind de cel mult 10.000. 

 

Mai multe detalii pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au lansat luni, 29 aprilie 2019, un pachet de credite în valoare de 1 miliard de euro destinat în special tinerilor agricultori.

Programul va fi administrat la nivel de stat membru de către bănci și societăți de leasing care operează în întreaga UE și se va adresa mai multor deficiențe actuale cu care se confruntă agricultorii:

 • Rate ale dobânzii mai mici;
 • Perioade mai lungi de până la 5 ani pentru a începe rambursarea împrumutului;
 • Perioade mai lungi de rambursare a întregului împrumut (până la 15 ani);
 • A adăugat flexibilitate, în funcție de condiții, pentru a răspunde volatilității prețurilor din sectorul agricol pentru a se asigura că agricultorii continuă să plătească împrumuturi în perioade dificile (de exemplu, printr-o perioadă de "vacanță / grație" care permite agricultorilor să nu plătească câteva luni).

 

 

Află mai multe informații pe https://www.fonduri-structurale.ro/

 

Programul are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile. Programul se va derula până la 31 decembrie 2020, iar alocarea multianuală este în valoare de 2,35 miliarde lei, procedura de selecție a proiectelor eligibile fiind pe principiu „primul venit, primul servit”, în limita bugetului anual alocat schemei.

 

 

 

 

 

Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani;
 • Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare;
 • Să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive;
 • Să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

 

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Află mai multe informații pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi al cărui ghid specific va fi publicat pe 6 mai a.c. (www.inforegio.ro), perioada efectivă de depunere a proiectelor fiind 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

 

 

 

 

Noutățile noului program de finanțare:

 • regiunile de dezvoltare vizate de către noul apel financiar: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru;
 • termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;
 • condiții de eligibilitate: introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017 cu privire la păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web;
 • eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007;

 

 • actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS;
 • modalitatea de semnare a cererii de finanțare în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident;
 • completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări;
 • actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 

Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Află mai multe informații pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018