Solicitanții din cadrul apelului „Inovare prin formare” vor fi notificați prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare și vor avea posibilitatea de a contesta rezultatul o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii si lista completa aici.

Ministerul Fondurilor Europene a lansat două apeluri adresate elevilor și studenților prin stagii de practică aferente Programului Operațional Capital Uman: 1. Apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi” și Apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”.

Apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi” are ca scop creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă și o finanțare de 70 milioane euro (fonduri europene + contribuție națională). Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 30 iulie 2019, ora 16.00.

Apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți” are ca scop creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare și un buget alocat de de 30 milioane euro (fonduri europene + contribuția națională). Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 12 august 2019, ora 16.00.

 

Află mai multe pe https://www.fonduri-structurale.ro/

În luna mai 2019 a fost publicat noul Ghid Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 care prevede o serie de modificări printre care mărirea plafonului orar pentru salariile nete ale experților care vor fi angajați în proiecte și renunțarea la plafoane diferite pentru managerul de proiect și echipa de implementare.

 

Consultă noul ghid https://www.fonduri-structurale.ro/

Începând cu a doua jumătate a lunii iunie, vor fi invitați la semnarea contractelor marea majoritate a celor care au fost deja admiși și publicați în programul Start-Up Nation 2018.

Până în prezent au fost verificate 10.965 de proiecte, dintre care deja au fost declarate admise 8.912, 866 au fost respinse, iar 1.187 de proiecte sunt în clarificări, numărul total al proiectelor fiind de 13.000.

Start-Up Nation 2018-2019 este un program de sprijinire a micilor afaceri private prin fonduri nerambursabile în valoare de 200.000 de lei, numărul maxim de firme finanțate fiind de cel mult 10.000. 

 

Mai multe detalii pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au lansat luni, 29 aprilie 2019, un pachet de credite în valoare de 1 miliard de euro destinat în special tinerilor agricultori.

Programul va fi administrat la nivel de stat membru de către bănci și societăți de leasing care operează în întreaga UE și se va adresa mai multor deficiențe actuale cu care se confruntă agricultorii:

  • Rate ale dobânzii mai mici;
  • Perioade mai lungi de până la 5 ani pentru a începe rambursarea împrumutului;
  • Perioade mai lungi de rambursare a întregului împrumut (până la 15 ani);
  • A adăugat flexibilitate, în funcție de condiții, pentru a răspunde volatilității prețurilor din sectorul agricol pentru a se asigura că agricultorii continuă să plătească împrumuturi în perioade dificile (de exemplu, printr-o perioadă de "vacanță / grație" care permite agricultorilor să nu plătească câteva luni).

 

 

Află mai multe informații pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018