Proiectul „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității în Zona Metropolitană Iași” are o valoare totală de 12.645.900,88 lei, inclusiv TVA, din care pentru construcții și montaj vor fi alocați 857.621,65 lei, inclusiv TVA, durata de implementare a proiectului fiind de 24 de luni.

În cadrul proiectului vor fi achiziționate 249 computere de bord, 920 validatoare duale, 898 sisteme numărare, 498 switch-uri, care vor asigura funcția de e-ticketing și numărare călători plasând astfel municipiul Iași alături de alte orașe europene în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Comisia Europeană a lansat Inițiativa pentru inovare digitală și dezvoltarea societăților digitale (DISI), un program pilot inovativ de încurajare a dezvoltării startup-urilor în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Programul a fost lansat de Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională.

Operaționalizarea programului este așteptată pentru anul 2020, având un buget de 600 de milioane EUR și cu un volum total de investiții de 1,8 miliarde EUR și o durată de 5 ani.

 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe aici.

Cel mai mare parc de agrement din Moldova a fost inaugurat la Botoșani la jumătatea lunii mai. Parcul este construit pe o suprafață de 50 de hectare, pe versantul de la Cornișa și cuprinde patinoare, terenuri sportive în aer liber sau acoperite, zonă de aqua park, river rafting, parc, amfiteatru, dar și bazine de înot plus centru SPA, investiția ridicându-se la peste 80 de milioane de lei.

Atracția parcului este râul artificial de river rafting, pe lângă toboganele de diferite dimensiuni, dintre care două indoor și centrul spa cu mai multe tipuri de instalații de înfrumuseșare.

Accesul se face în baza unor brățări de acces, iar în perioada imediat următoare vor fi amenajate și zonele de alimentașie publică. Parcul de agrement a costat aproximativ 87 de milioane de lei și a fost realizat prin fonduri europene cu o parte de cofinanțare din partea Primăriei Botoșani.

 

Solicitanții din cadrul apelului „Inovare prin formare” vor fi notificați prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare și vor avea posibilitatea de a contesta rezultatul o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii si lista completa aici.

Ministerul Fondurilor Europene a lansat două apeluri adresate elevilor și studenților prin stagii de practică aferente Programului Operațional Capital Uman: 1. Apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi” și Apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”.

Apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi” are ca scop creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă și o finanțare de 70 milioane euro (fonduri europene + contribuție națională). Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 30 iulie 2019, ora 16.00.

Apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți” are ca scop creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare și un buget alocat de de 30 milioane euro (fonduri europene + contribuția națională). Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 12 august 2019, ora 16.00.

 

Află mai multe pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018