Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile competitive „Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.2. Creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Scopul: finanțarea dezvoltării serviciilor de educație antepreșcolară în vederea implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii ratelor de participare la educație antepreșcolară a copiilor.

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 20 iunie – 9 septembrie 2019.

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii aici.

Ministerul Fondurilor Europene a publicat situația fondurilor europene la data de 21 iunie 2019.

Astfel, conform datelor furnizate de minister sunt:

  • 9.25 miliarde de euro bani europeni intrați în România prin Politica de Coeziune și Politica Agricolă. Acestor sume li se adaugă încă 6,7 mld. euro plăți directe către fermieri
  • Aproximativ 25 miliarde de euro: valoarea totală a liniilor de finanțare deschise, reprezentând peste 91% din alocarea totală a României;
  • 43 miliarde de euro valoarea proiectelor depuse pentru aceste linii de finanțare;
  • Aproximativ 23,6 miliarde de euro valoarea totală a contractelor de finanțare semnate. Rata de contractare a crescut de peste 15 ori, de la 5% în 2016 la aproximativ 79% din alocare, în prezent.
  • Rata de absorbție a României este aproximativ 30% raportat la media UE, care este de 33%.

 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii aici.

Sursa foto: Ministerul Fondurilor Europene

Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează în special detalierea atribuţiilor entitaţilor implicate: AM POCU/OIR POCU/administratori scheme de ajutor de minimis/beneficiari de ajutor de minimis.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a publicat varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii aici.

Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, este deschis până la data de 30 septembrie 2019.

Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.

Bugetul apelului este de 163,45 milioane de euro, din care aproximativ 145 milioane de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 milioane de euro pentru regiunea București-Ilfov.

Se finanțează:

  • Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
  • Furnizarea de programe „A doua șansă”;
  • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții.

Beneficiari eligibli: Agenţii, Instituţii de învăţământ acreditate, publice şi private, Furnizori de formare profesională, ONG-uri etc.

 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii aici.

AM POCU a publicat corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” – aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.

 Modificarea vizează prelungirea apelului până la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.

 

 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii aici.

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018