In data de 6 februarie 2020, a avut loc la Bruxelles Conferință la nivel înalt „Angajarea cetățenilor pentru o bună guvernare în politica de coeziune”.
În orientările sale politice pentru noua Comisie, președintele Ursula von der Leyen și-a exprimat voința pentru cetățenii europeni să joace un rol important și activ în construirea viitorului Uniunii noastre. Importanța unei implicări mai mari a cetățenilor a fost recunoscută și consolidată în Tratatul de la Lisabona cu inițiativa cetățenilor europeni și într-o serie de documente și declarații politice, precum contribuția Comisiei la Declarația de la Sibiu pentru o „nouă agendă strategică pentru UE 2019 -2024” .
În acest sens, Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene a orgaizat conferința care a avut loc sub conducerea politică și cu participarea comisarului pentru coeziune și reforme Elisa Ferreira. Lucrările conferinței s-au concentrat asupra modalității de a asigura o cooperare mai strânsă cu cetățenii și cu societatea civilă în guvernarea și implementarea Politicii de coeziune și gestionarea fondurilor dedicate ale UE. Printr-o implicare a cetățenilor mai activă, instituțiile vor deveni și mai transparente și mai responsabile, în timp ce investițiile vor aduce rezultate din ce în ce mai mari.

Preparations for the 18th European Week of Regions and Cities have officially been launched with a Kick-Off meeting ( on 30th January 2020) at which almost 100 potential event partners participated and many others followed online.
The event will take place from 12 to 15 October 2020 in Brussels at The Square (Brussels Convention Centre) and the European Committee of the Regions. Regional Partnerships can also organise their sessions in Brussels in their regional offices.
Following your suggestions via an on-line survey that received over 1000 responses within one week last October, the 18th edition will focus on the following three themes: Green Europe, Cohesion and Cooperation & Empowering Citizens.
#EURegionsweek

Ministerul Fondurilor Europene a demarat procesul de distribuire a pachetelor conținând produse de igienă destinate persoanelor defavorizate, prin proiectul „Acordarea cu produse de igienă în cadrul POAD 2018-2020”.
Scopul acestui proiect, a cărui valoare este de 141,2 mil. lei alocați prin FEAD și implementat la nivel național, este acordarea de sprijin persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
În 2020 vor fi distribuite peste 4,7 milioane pachete conținând produse de igienă personală și produse de curățenie și îngrijire a locuinței. Acesta este un program care contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind incluziunea socială și reducerea sărăciei.
Mai multe detalii, aici: http://bit.ly/2RoSnUH

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Kaufland au lansat apelul pentru granturi mici aferent programului În stare de bine, ediția 2020.
Acest apel de granturi mici este destinat inițiativelor din domeniile Sport, Viață Sănătoasă sau Cultură care promovează egalitatea de șanse și susțin cu prioritate fete din grupuri vulnerabile.
Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România și are un bugetul total disponibil de 240.428,50 lei.
https://instaredebine.ro/

Fundația Vodafone România a anunțat lansarea Fondului pentru Fapte Bune, ediția 2020
„Fondul pentru fapte bune” este un program derulat la nivel național, bazat pe o finanțare de tipul „cerere de propuneri”, fiind conceput pentru a sprijini organizațiile neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în domeniul sănătate, educație, servicii sociale și voluntariat pentru categorii defavorizate.
Beneficiarii eligibili ai acestui program sunt organizaţiile neguvernamentale non-profit (asociaţii, fundaţii, federaţii), din domeniul servicilor sociale realizate în beneficiul unei categorii sociale defavorizate (copii și tineri din medii vulnerabile, vârstnici, persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice).
Finanțarea acordată va fi de maximum 190.000 lei per proiect.
https://finantare.fundatia-vodafone.ro/…/regulament-fondul-…

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018