Programul are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile. Programul se va derula până la 31 decembrie 2020, iar alocarea multianuală este în valoare de 2,35 miliarde lei, procedura de selecție a proiectelor eligibile fiind pe principiu „primul venit, primul servit”, în limita bugetului anual alocat schemei.

 

 

 

 

 

Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani;
 • Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare;
 • Să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive;
 • Să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

 

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Află mai multe informații pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi al cărui ghid specific va fi publicat pe 6 mai a.c. (www.inforegio.ro), perioada efectivă de depunere a proiectelor fiind 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

 

 

 

 

Noutățile noului program de finanțare:

 • regiunile de dezvoltare vizate de către noul apel financiar: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru;
 • termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;
 • condiții de eligibilitate: introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017 cu privire la păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web;
 • eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007;

 

 • actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS;
 • modalitatea de semnare a cererii de finanțare în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident;
 • completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări;
 • actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 

Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Află mai multe informații pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Bugetul alocat României în cadrul noului exercițiu financiar (2021-2027) se dorește a fi de 30,6 miliarde de euro, din care 8,3 miliarde alocate pentru Fondul Social European, 17,3 miliarde pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, 4,5 miliarde Fondul de Coeziune și 392 de milioane de euro pentru cooperare teritorială.

Următorul cadru financiar va avea ca elemente de noutate reducerea birocrației, eficacitatea sporită și impactul crescut, bugetul propus pentru politica de coeziune fiind de 373 miliarde euro, reprezentând ⅓ din bugetul Uniunii Europene.

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu Politica de Coeziune a avut loc în perioada 11-12 aprilie 2019 la București. Printre reprezentanți ai Comitetului Regiunilor, Comitetului Social și Economic European, Conferinței Regiunilor Periferice și Maritime, Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare și Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, la eveniment a participat și comisarul european pentru Politica Regională, Corina Crețu.

Mai multe detalii pe https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21889/propunerile-privind-viitorul-politicii-de-coeziune

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Bucureşti-Ilfov organizează evenimentul "Prioritati si provocari in politica de coeziune post-2020 - Dialoguri cu factorii implicati", în data de 11 aprilie 2019, la Hotel Novotel, Bucureşti.

Conferința va cuprinde două paneluri de discuții: Provocări și priorități în politica de coeziune post 2020 și Dialoguri cu factorii implicați în dezvoltarea regională, la care vor participa reprezentanți ai societății civile din România.

Pentru mai multe detalii și programul conferinței accesați http://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/prioritati

 

 

 

Asociația EuroDEMOS desfășoară, în perioada martie 2018 – martie 2019, proiectul „Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene”. Desfășurat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, proiectul urmărește creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Una dintre activitățile proiectului este o cercetare cu tema „Politica de coeziune a Uniunii Europene în Iași”, ce presupune o consultare civică în Municipiul Iași. Consultarea civică privind impactul politicii de coeziune a UE în Iași poate fi accesată aici.

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018