POCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate.

Mai multe detalii pe www.mfe.gov.ro.

Pe data de 1 august 2019, s-a lansat primul apel din programul C-VoUCHER - ediția 2019.

Programul are patru apeluri, iar primul a fost deja lansat, „Programul de Replicare a Lanțului de Valoare”, cu termen limită pentru depunerea proiectelor 31 Octombrie 2019, ora 17:00 CET.

C-VoUCHER – Circularize Vlaue Chains – din cadrul Strategiei de Inovare Europeană Regională este un program finanțat de Comisia Europeană care va oferi suport financiar și îndrumare unui număr de 66 de IMM-uri pentru ca acestea să facă tranziția de la un model de afaceri liniar la unul circular.

Mai multe detalii pe www.fonduri-structurale.ro.

Noul apel „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat din POCU, O.S. 3.8 . Proiectele pot fi implementate în regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia.

Solicitanții eligibili sunt angajatorii – întreprinderi mari, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial, doar individual, nu și în parteneriat.

Scopul apelului este creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

Apelul are o alocare de 13,65 milioane euro (fonduri europene + contribuție națională), din care 500.000 euro pentru ITI Delta Dunării.

Proiectele pot fi depuse începând cu data de 17 iulie, ora 16.00. Termenul limită de depunere este 18 noiembrie 2019, ora 16.00.

Mai multe detalii pe www.fonduri-structurale.ro. .

AM POCU a anunțat prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor „Stagii de practică pentru elevi” (OS 6.14) și „Stagii de practică pentru studenți” (OS 6.13).

Astfel, proiectele pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor vor putea fi depuse până la data de 12 septembrie, iar cele pentru susținerea stagiilor studenților – până pe 30 septembrie 2019.

Mai multe detalii pe www.fonduri-structurale.ro. .

AFIR a anunțat deschiderea, începând cu 22 iulie, a sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru dezvoltarea fermelor mici (submăsura 6.3) din cadrul PNDR 2014-2020.

Micii fermieri pot primi prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” finanțare nerambursabilă în procent de 100% în valoare de 15.000 euro. Această sumă de bani se acordă în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în momentul în care finalizează obiectivele propuse printr-un plan de afaceri.

Perioada de depunere a proiectelor este 22 iulie – 31 decembrie 2019, ora 16:00. Fondurile disponibile pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) sunt de 45.900.000 euro, din care 13.770.000 euro pentru zona montană.

Mai multe detalii pe www.portal.afir.info. .

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018