Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a semnat, marți, 24 martie 2020, contractul de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Cu o valoare totală de 1,143 miliarde lei (201,5 milioane euro), proiectul va asigura colectarea și epurarea apei din 25 de localități din județul Bistrița Năsăud. Vor fi reabilitate, extinse și dezvoltate noi facilități de captare și tratare a apei, aducțiuni și rețele de distribuție a apei potabile, stații de epurare și rețele de canalizare.
Datorită implementării acestui proiect populația din zonă va beneficia de servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, dar și de servicii de colectare și epurare a apelor uzate.
Detalii: http://mfe.gov.ro/ministrul-marcel-bolos-a-semnat-un-contr…/

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a anunțat lansarea apelului anual pentru proiecte de traduceri literare în cadrul Programului Europa Creativă – Cultura (EACEA 05/2020).
Linia de finanțare oferă sprijin pentru traducerea, publicarea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune.
Prin acest apel, programul Europa Creativă vizează promovarea diversității culturale și lingvistice la nivelul Uniunii Europene și al statelor participante la subprogramul Cultura, precum și promovarea circulației operelor literare de înaltă calitate în UE și în afara ei, pentru ca un public cât mai larg să poată avea acces la acestea.
Sunt finanțate proiectele cu o durată de cel mult 2 ani care vizează traducerea, publicarea și promovarea unui pachet de 3 – 10 lucrări de ficțiune din și în limbi eligibile. Valoarea maximă a grantului este de 100.000 €, reprezentând 50% din bugetul total eligibil.
Termen-limită pentru depunerea proiectelor: 5 mai 2020, ora 18:00 a României.
https://www.europa-creativa.eu/europa-creativa-eu_doc_15_de…

Ministerul Lucrărilor Publice a anunțat astăzi, 19 martie 2020, că a fost aprobat, de către Comisia Europeană, proiectul pentru Spitalul Regional de la Iaşi, iar celelalte două proiecte pentru spitalele regionale din Cluj și Craiova vor fi trimise spre aprobare în lunile martie – aprilie.

”MLPDA, prin POR 2014 – 2020, sprijină sistemul medical românesc. În acest context, precizăm că proiectul major pentru Spitalul Regional de la Iaşi a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 17 martie 2020. Celelalte două proiecte (pentru spitalele regionale din Cluj şi Craiova) vor fi transmise spre aprobare Comisiei Europene în cursul lunilor martie – aprilie 2020”, a anunţat, miercuri seară, Ministerul Lucrărilor Publice într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, contractul de finanţare pentru Spitalul Regional Iaşi a fost semnat, pe 31 decembrie 2019, de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan, şi ministrul sănătăţii, Victor Costache.
Ulterior, pe 5 februarie 2020, Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a transmis proiectul Comisiei Europene în vederea aprobării acestui proiect major, ţinând cont de faptul că investiţia depăşeşte 50 milioane euro (47 milioane reprezintă contribuţia FEDR, iar diferenţa este asigurată de la bugetul Ministerului Sănătăţii).
Mai multe detalii: https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-a-aprobat…/…

Ministrul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 25 februarie – 25 mai 2020.
Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.
Apelul finanțează un pachet de măsuri integrate pentru sprijinirea, în primă fază, a aproximativ 3.000 copii ai căror părinți muncesc în afara țării.
Programul pilot va fi implementat în regiunile cele mai afectate de acest fenomen: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru și Nord Vest. Măsurile se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și din cel secundar superior (14-16 ani), dar și părinților sau tutorilor copiilor rămași în țară.
Solicitanți eligibili:
- Instituții de învățământ (ISCED 0 - 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională
- Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați
- Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)
- Instituții de cult si asociații religioase
- Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale
- APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar

- ONG
Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entități menționate în lista de mai sus.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018