Ministerul Fondurilor Europene a anuntate deschiderea proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2020”. Contractul de finantare a fost semnat recent intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) si operatorul regional de apa Nova Aquaserv SA. Botosani.

Valoarea proiectului: 15,5 milioane lei.

Perioada de implementare: 1 septembrie 2019 – 30 aprilie 2021.

Mai multe informatii gasiti pe pagina Ministerului Fondurilor Europene.

Ministerul Fondurilor Europene pregateste lansarea a 29 apeluri proiecte POCU pentru perioada septembrie-decembrie 2019, în valoare de peste 940 milioane euro.

  • Masuri de sprijin pentru copiii cu parinti plecati la munca in strainatate - program pilot
  • Masuri integrate pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale
  • Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii
  • Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat
  • Viitor pentru tinerii NEETs

AM POCU a prelungit până la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Mai multe detalii se gasesc pe pagina Ministerului Fondurilor Europene www.mfe.gov.ro.

POAD - Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Acordarea de materiale școlare”.

Scopul apelului este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii care fac parte din familii dezavantajate. Concret, apelul va finanța acordarea de materiale școlare copiilor din familii dezavantajate. Ei vor primi rechizitele la grădiniță sau la școală.

În cadrul apelului POAD, poate depune proiecte Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu inspectoratele școlare.

Ghidul poate fi accesat pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, www.mfe.gov.ro.

!!!NOU termen pentru depunere de proiecte dedicat întreprinzătorilor din domeniul acvaculturii Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), a anunțat lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsura II.10 – Acvacultura care furnizează servicii de mediu și măsura VI.1. – Control și Executare, lit. E.

Măsura II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu

Solicitanții eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul acestei măsuri sunt operatori economici care deţin în exploatare amenajări piscicole, situate în situri Natura 2000 şi au înregistrat pierderi de venituri, cauzate de îndeplinirea cerinţelor de management / restricțiilor prevăzute în autorizația de mediu, aferente siturilor Natura 2000. În cadrul acestei măsuri sunt acordate compensații anuale pentru pierderile de venituri cauzate de cerințele de management / restricțiile prevăzute în autorizația de mediu, rezultate în urma desemnării siturilor Natura 2000.

Data de la care se pot depune cereri de finanțare este 05.08.2019, ora 14:00, iar data limită până la care pot fi depuse cererile de finanțare este 04.09.2019, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel este de 43.694.223,91 lei, fiind echivalentul a 9.233.580 euro.

Nu este prevăzută o valoare eligibilă minimă sau maximă pentru proiectele din cadrul acestei măsuri.

Măsura VI.1. - Control și executare, lit. E

Data de la care se pot depune cereri de finanțare este 05.08.2019, ora 14:00, iar data limită până la care pot fi depuse cererile de finanțare este 23.08.2019, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel este de 35.068.142,84 lei, echivalentul a 7.411.320,00 euro. În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 35.068.142,84 lei(echivalentul a 7.411.320,00 euro). Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.658,50 lei (echivalentul a 5.000 euro).

Ghidurile sunt disponibile la: www.ampeste.ro.

Mai multe pe pagina Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime www.ampeste.ro

Pagina 1 din 7

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018