Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”

Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, este deschis până la data de 30 septembrie 2019.

Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.

Bugetul apelului este de 163,45 milioane de euro, din care aproximativ 145 milioane de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 milioane de euro pentru regiunea București-Ilfov.

Se finanțează:

  • Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
  • Furnizarea de programe „A doua șansă”;
  • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții.

Beneficiari eligibli: Agenţii, Instituţii de învăţământ acreditate, publice şi private, Furnizori de formare profesională, ONG-uri etc.

 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii aici.

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018