Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Inovare prin formare”

Solicitanții din cadrul apelului „Inovare prin formare” vor fi notificați prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare și vor avea posibilitatea de a contesta rezultatul o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii si lista completa aici.

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018