POCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială

POCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate.

Mai multe detalii pe www.mfe.gov.ro.

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018