Lansare apel - Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile competitive „Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.2. Creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Scopul: finanțarea dezvoltării serviciilor de educație antepreșcolară în vederea implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii ratelor de participare la educație antepreșcolară a copiilor.

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 20 iunie – 9 septembrie 2019.

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE și are ca scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile.

Află mai multe detalii aici.

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018